La proposta del govern d’Enrique Moll consisteix en un salari de 49.000 € anuals per a l’alcaldia (front als 37.000 actuals) i 34.000 € per les quatre regidories amb dedicació (front als 27.000 actuals), a més d’una pujada de les indemnitzacions per assistències fins als 200 € per assistència als plenaris (actualment 30 €) i la junta de govern (actualment 160 €), i els 100 per a les comissions informatives (actualment 30 €).

Des de Compromís per Pego pensem que aquesta proposta d’assignacions als membres del govern i les indemnitzacions són un abús impropi d’un govern que se suposa en minoria, i que no ha negociat amb l’oposició.

D’un dia per a l’altre l’alcalde passarà a cobrar 12.000 € més a l’any (un 32% més que fins ara) fins a arribar als 49.000 €, així com les quatre persones del govern amb dedicació exclusiva passaran a cobrar 7.000 € més cada any (un 26% més).

A més les indemnitzacions per assistència a plens i comissions informatives, passen a ser de 200 € i 100 € respectivament, sent actualment de 30 €, cosa que suposa un augment del 567% i del 233% respectivament, una pujada exagerada encaminada a completar els sous dels membres del govern sense dedicació; cal recordar que tots els mesos hi ha un ple ordinari, més els que hi puguen haver d’extraordinaris, i per cada ple pot haver-hi fins a 6 comissions informatives diferents segons els temes a tractar al ple, a aquestes comissions assisteixen representants de l’oposició així com els membres sense dedicació del govern.

A més la junta de govern passa 160 € a 200 €, és un òrgan de govern on sols assisteixen membres de l’executiu municipal, normalment aquelles persones sense dedicació, i es reuneix una vegada per setmana de forma ordinària.

Sumant tots aquests increments obtenim que els membres del govern sense dedicació, és a dir sense sou, s’endurien tots els mesos en concepte d’indemnització per assistències un mínim de 1.000 €, això sense que hi haja comissions informatives i sense contar els possibles òrgans col·legiats i externs dels quals siguen membres.

Igualment, en la proposta del govern s’inclouen dos lloc per a eventuals, assignats a àrees dutes en dedicació exclusiva per les respectives regidories. Entenem que estos lloc haurien de servir per donar suport a aquelles àrees dirigides per regidors/es en règim d’indemnitzacions per assistència, per tant, amb menor capacitat de treball.

Tots aquests increments han estat decidits pel govern d’Enrique Moll, sense cap negociació amb nosaltres, que cal recordar que som el segon partit més votat al poble i caps de l’oposició.

A més hem de fer notar que al debat d’investidura d’Enrique com a alcalde va assegurar, que en ser un govern en minoria estaria obligat a negociar cada pas que volguera prendre el govern, i que demostraria “el seu talant negociador”, cosa que de moment no hem vist per cap lloc. El ple de demà, amb aquesta proposta d’assignacions, és el primer de tot el mandat en que el govern haurà de negociar amb la resta de partits les mesures a prendre. Si el govern sap fer números, veurà que ha de negociar amb nosaltres per a aprovar les seues propostes. Hi ha una altra opció aprovar-ho amb els partits de la dreta local, com ja va fer en el ple d’investidura.