El passat dijous 6 de febrer es van debatre els pressupostos municipals per a l’any 2020. Compromís per Pego, seguint les directrius de l’Assemblea, votarem en contra davant la negativa de l’equip de govern (en minoria) de negociar els pressupostos amb l’oposició. La proposta presentada mostrava un caràcter continuista i amb clares mancances. Aquests pressupostos van acabar aprovant-se amb els vots a favor del govern i les abstencions de PP i l’absència, una vegada més, del regidor de C’s.

Des de Compromís volem remarcar que segons indica l’article 168 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la proposta de pressupost ha de passar pel plenari abans del dia 15 d’octubre de l’any anterior. Açò és una qüestió que mai han complit els distints governs d’Enrique Moll, ni tan sols governant amb majoria absoluta. Els d’aquest any ens els mostraren a l’oposició el passat dia 30 de gener, una setmana abans de ser aprovats.

Amb aquests terminis el govern PSOE-CdPi deixa un estret marge de maniobra a l’oposició per a que puga fer la seua tasca de fiscalització i estudiar com cal la presentació d’esmenes. Tot i això, vàrem oferir a l’alcalde la nostra voluntat de negociar-los, a condició que s’ampliara el termini per a analitzar els nous comptes. Amb això, els pressupostos del 2020 hagueren estat aprovats per una ampla majoria del plenari (76%), enfront del 41% que representa el govern.

La resposta negativa del govern va ser clara, oferint-se únicament a analitzar si es podien incorporar les propostes que nosaltres els diguérem. O dit d’una altra manera, volien rebutjar-les basant-se en qüestions tècniques que no podíem comprovar amb els terminis que el govern municipal havia marcat. En definitiva, sols deixaven cabuda a la presentació d’esmenes de poc calat i deixant a criteri del govern la redistribució dels diners pressupostats.

Així doncs, el govern aprovà en un esperpèntic plenari propostes del PP que no influeixen ni en el caràcter dels pressupostos, ni en les polítiques municipals. Aquestes se centraren a augmentar les subvencions a algunes associacions de forma aleatòria i segons els interessos d’un partit clientelista.

Els pressupostos marquen les polítiques que es realitzaran en el municipi al llarg de l’any. La seua importància hauria de portar al govern a presentar-los en temps, mínim a 15 d’octubre de l’any anterior. Deixant així temps a l’oposició per analitzar-los i implementar les propostes amb l’ajuda dels tècnics municipals. D’aquesta forma s’aconseguirien propostes reals i no les improvisacions que es visqueren el passat plenari amb esmenes sense valoracions econòmiques.

Des del nostre punt de vista els pressupostos haurien d’haver reflectit un suport clar al comerç i a les polítiques d’ocupació. És necessari millorar l’acompanyament del comerç local, iniciant consultes al sector per a definir les seues necessitats i invertir en allò que realment els puga fer més atractius fronta amenaces com els centres comercials o la venda per internet. Respecte a l’ocupació hi ha la possibilitat, com s’ha fet a altres pobles, de crear un fons per a l’ocupació de persones aturades de llarga duració.

Els pressupostos també haurien d’apostar per incrementar la presència de les energies renovables en els habitatges amb incentius econòmics, no sols bonificacions als impostos.
D’altra banda calia aprofitar la millora de finançament que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives fa tant a la residència com a la Mancomunitat de Serveis Socials, per a millorar aquests serveis dels quals tota la població fa ús. O posar les bases per estudiar projectes de gran importància com l’ampliació de la residència sobre el pàrquing de la replaceta, o la restauració del Teatre Municipal.

Iniciar un procés participatiu real que marque a l’Ajuntament el camí que vol seguir la gent de Pego per al futur del seu poble, i que abaste tots els sectors de la societat, franges d’edat i interessos. L’únic procés participatiu que s’ha fet a Pego va ser el del Pla d’Identitat Local 2020 que es va presentar el 2017 i del que no sabem cap conclusió, tot i haver demanat la documentació oportuna, i que sols va servir per a què el govern local es fera autopropaganda, pagada per tot el poble, amb la revista mensual “BIC“.

Tot açò i més són una sèrie de mesures que trobem a faltar als pressupostos 2020, i que ens hauria agradat incloure i planificar per als anys que venen. Lamentablement el govern d’Enrique Moll ha preferit tornar a recolzar-se amb la dreta local (per acció o omissió) abans que admetre que des de Compromís volem i podem aportar propostes que milloren el nostre poble.

Per tots aquests motius, i pel caire continuista i per a res engrescador d’aquest pressupost, el grup municipal de Compromís s’ha vist en l’obligació d’emetre un vot contrari.

Açò ni és nou, ni ens estranya, ja ho vam viure a juny quan Enrique va preferir ser alcalde amb els vots de la dreta i va avantposar els seus propis interessos a allò que va votar el poble a les eleccions.