En el plenari del mes de novembre,  preguntarem a l’equip de govern municipal quin era el motiu de les absències reiterades de la regidora de turisme, comerç, promoció econòmica i CREAMA, a més de 2a tinent d’alcalde, Rosa Maria Ferrer (PSPV). La pregunta venia motivada perquè des que la regidora canviés la seua relació laboral amb l’Ajuntament (l’abril passat), passant de cobrar per assistències a cobrar una dedicació parcial del 50% i un salari en brut de 13.635 €, la seua presència als plenaris ha baixat molt, fins al punt que ha passat d’assistir sempre, a faltar a totes les convocatòries plenàries del nou curs.

En el seu moment, la regidora al·legà motius laborals per a canviar a una dedicació parcial. Indicà que des d’aquell moment la seua situació laboral li permetria una major estabilitat, i per tant, una major dedicació a les seues tasques de regidora, que anava a vores reflectida en un important increment de reunions que anava a tenir per tots els projectes que pretenia dur endavant. És per això, que segons ella, necessitava una major remuneració i dedicació.

En aquell moment, Compromís per Pego decidí abstenir-se en la votació sobre la seua remuneració perquè enteníem que l’equip de govern ha d’organitzar-se en funció dels seus criteris, i perquè volíem comprovar si eixe canvi es notaria en la gestió de les seues àrees. 

Ara, passat el temps, i amb la certesa que la regidora està vivint i treballant a una altra comunitat autònoma i que falta als plenaris, entenem que no pot exercir completament la feina de les seues delegacions, tal com va assegurar que faria. 

A la pregunta al plenari, la regidora responia reconeixent que la seua situació era èticament reprovable, però que va ser l’alcalde, Enrique Moll, i la resta de membres de l’equip de govern qui la van animar a continuar cobrant una dedicació parcial.

Per tot açò, demanem a l’equip de govern que solucione la qüestió, ja que l’Ajuntament no es pot permetre pagar, ni que siga a mitja jornada, a una persona per unes hores que no sabem si està complint, a més de faltar a la seua pròpia paraula expressada al plenari de l’onze d’abril. Per tant, exigim a la regidora Rosa Maria Ferrer la dimissió de les seues responsabilitats al capdavant de la Regidoria de Turisme, Comerç, Promoció Econòmica i CREAMA, així com la seua renúncia a la remuneració corresponent. No podem  permetre este ús patrimonialista que està fent el govern municipal dels recursos públics, que són de tota la ciutadania.