Un IBI just per als pegolins i pegolines

L’IBI (Impost sobre Bens Immobles) és un impost municipal que grava les propietats immobles de la població. En el seu càlcul s’aplica un percentatge o tipus de gravamen sobre el valor que Cadastre dona a cada immoble (base imposable), resultant d’això la quota que hem de pagar el pegolins i pegolines. Este impost representa un 46,33% del ingressos de l’Ajuntament, per tant és la seua principal font de finançament que permet mantenir els serveis de que gaudim la ciutadania en el nostre dia a dia. En Pego, com en moltes altres poblacions, l’IBI és un tema controvertit, ja que representa un gran esforç econòmic per als propietaris.
En l’actualitat, Pego té un del tipus del IBI més elevats, molt pròxim al màxim legal permés. Esta situació té els seus orígens en l’anomalia de tenir fins a 2012 una ponència cadastral (conjunt de valors del immobles que defineix l’autoritat cadastral) elaborada el 1990, amb el desfasament corresponent respecte el valor real des immobles. Per tal de salvar la situació financera de l’Ajuntament amb estos valors cadastrals tan baixos, es va decidir apujar el percentatge del IBI fins al màxim. Finalment, l’any 2012, la Direcció General de Cadastre va aprovar una nova ponència que actualitzava el valor dels nostre immobles, de manera que el seu valor cadastral es va disparar. Açò, junt a un tipus de gravamen màxim, ens portà a haver de pagar unes quotes considerades excessives per molts. D’acord amb la norma estatal, l’increment en la base imposable està aplicant-se de manera progressiva, anualment, durant els 9 anys posteriors a 2012 per tal d’evitar el impacte en les nostres butxaques de colp.


Avui s’ha aprovat un reducció en el tipus del IBI per tal que la quota a pagar per la ciutadania siga més o menys la mateixa al contrarestar l’increment anual del valor dels immobles. Esta mesura es va prendre per primera vegada fa dos anys, amb el suport de Compromís per Pego, i enguany serà la segona vegada que s’aplica. Creiem que esta mesura és de justícia per als contribuents i que no posa en risc l’estabilitat financera de l’Ajuntament, que seguirà ingressant la mateixa quantitat que l’any passat. El que ens preocupa és que l’equip de govern puga estar fent un ús electoralista d’un tema tan delicat com són els impostos. No entenem per què des de 2012 sols s’ha aplicat esta reducció dues vegades i no cada any, que és quan té lloc l’increment en la base imposable.
Per tot això, hui Compromís per Pego ha presentat una proposta al plenari per a que cada any l’Ajuntament modifique el tipus impositiu per a compensar la pujada de la base imposable mentre s’aplique l’increment d’aquesta; sempre afavorint el mínim augment de l’impost a la ciutadania i, en qualsevol cas, sense que supose una disminució de la recaptació municipal, en números generals, de l’Impost de Béns Immobles per a l’Ajuntament. Estem convençuts que és una proposta seriosa que no posa en perill l’estabilitat financera de l’Ajuntament i, tanmateix, assegura un tracte just als pegolins i pegolines que, amb el seu esforç, contribueixen al sosteniment del serveis de seu consistori. La proposta ha sigut aprovada per unanimitat pel plenari.

Arxivat en: Hisenda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *